Ортодонтско лечение

by

Пациент на 22 г.  посети клиниката ни март 2015 г. по повод хирургично и ортодонтско лечение с протрузия на горни централни резци,  компресия на горна челюст и отворена захапка.
Клиничният преглед и направената ортопантомография показаха наличие на свръхбройни 4-ти зъби двустранно на горна челюст.
Екстрахираха се свръхбройните и собствените 4-ти зъби.  Ортодонтското лечение започна с изработването на  лингвална пластинка с вестибуларна дъга и разширителен винт.
На следващия етап от ортодонтското лечение се поставиха брекети на горна челюст.С  Ni-Ti дъга се коригираха ротациите на зъбите, подредиха и нивелираха в зъбната дъга. Пациентът все още е с брекети с цел стабилизиране на резултата.

Предстои сваляне на брекетите и поставяне на телен ретайнер.